คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64”

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท​ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด​ (มหาชน)​ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64”  ในหัวข้อ How to ทางรอดของตลาดบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม 64 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยคุณพีระพงศ์ ได้ร่วมบรรยายถึงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้เงื่อนไขการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์การปรับรูปแบบการลงทุน และการบริหาร การตลาด รวมถึงมุมมอง ต่อทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2564
งานสัมมนาครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยและสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 และแนวโน้มตลาดที่อยู่ อาศัยปี 2564 ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ