ip-expo
ip-expo

IP EXPO – 𝟭-𝟮𝟲 ธ.ค.นี้

𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐄𝐑𝐓𝐘 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑

ให้เงินทำงาน ใส่หลักหมื่น คืนหลักล้าน
สุดยอดการลงทุนแนวคิดใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
โอกาสการลงทุนสุดท้ายแห่งปี!
เตรียมพบกับการลงทุนที่ดีที่สุดในเวลานี้ New Investment Property
ส่งท้ายปีจาก บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)  และยูนิตลงทุนพิเศษในงาน 
• 𝗖𝗕𝗗 𝗢𝗙 𝗘𝗘𝗖  เริ่ม 𝟮.𝟵𝟵 ล้าน
• 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗖𝗕𝗗 เริ่ม 𝟵.𝟰𝟵 ล้าน
พบกัน 𝟭-𝟮𝟲 ธ.ค.นี้ ที่ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗥𝗧𝗬 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘 สุขุมวิท 𝟮𝟰
“𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝟭𝟮.𝟭𝟮” เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนร่วมงาน พร้อมรับรายละเอียดการลงทุน


  ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


  1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


  2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


  3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ


  Blog

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง