ออริจิ้น จัดหาซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา 3 เข็ม ดูแลพนักงานเข้มข้น เพื่อให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า #ดูแลกันเพื่อดูแลคนอื่น

ออริจิ้น จัดหาซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา 3 เข็ม ดูแลพนักงานเข้มข้น เพื่อให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า #ดูแลกันเพื่อดูแลคนอื่น

ออริจิ้น จัดหาซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา 3 เข็ม ดูแลพนักงานเข้มข้น เพื่อให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า #ดูแลกันเพื่อดูแลคนอื่น

เพราะความปลอดภัยในชีวิตพนักงานทุกคนคือ สิ่งสำคัญ  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ คำนึงถึงการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย ของพนักงาน โดยทางบริษัทฯได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงานทุกคนได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกครบ 100% และดำเนินการฉีดเข็มสอง เป็นการสร้างความมั่นใจระหว่างพนักงานด้วยกันเอง รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่มาชมโครงการทุกแห่ง และที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจและความต่อเนื่องในการให้บริการหลังการขายกับลูกบ้านของเราทุกครอบครัวพร้อมประสานกับโรงพยาบาลชั้นนำสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน โดยกำหนดฉีดช่วงไตรมาส 4/2564

 

 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบ rapid antigen test ให้กับพนักงานทั้งที่ประจำโครงการและสำนักงานใหญ่ ที่มีความเสี่ยงสูงให้สามารถทำการตรวจเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีมาตรการดูแลพนักงานมาโดยตลอด ด้วยการทำประกันโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นจัดหาวัคซีนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับการตอกย้ำมาตรการต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพราะเราต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปให้ได้

#OriginCare   #เพราะความหมายของครอบครัวคือการแบ่งปัน