𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 “𝑪𝒐𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆“

นิยามความหรูหราในแบบของคุณ

มิติใหม่ ✦ กับพื้นที่สุดพิเศษใจกลางสุขุมวิท

ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ในดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ ‘คุณ’ เป็นผู้กำหนด

18-35 MB*

“𝑻𝒂𝒊𝒍𝒐𝒓𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒓𝒆“

𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝗔𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗻𝗹𝘆 𝟬𝟮𝟬 𝟯𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬

  ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


  1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


  2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


  3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ


  LINE OFFICIAL : PETITE PENTHOUSE

  Scan เพื่อรับสิทธิพิเศษ.. ก่อนใคร

  ย่านพร้อมพงษ์ (สุขุมวิท 24)

  LOCATION PHROMPHONG

  จุดเด่นทำเล “พร้องพงษ์” ใกล้รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ อยู่ในซอยสุขุมวิท 24 โลเคชั่นที่เต็มไปด้วยสีสันของไลฟ์สไตล์ ให้คุณได้ใช้ชีวิตใกล้ชิด Starbuck Sukhumvit 24 บรรยากาศในซอยสุขุมวิท 24 เปรียบเสมือนอยู่ LONDON

  ชมห้องจริง 360 Virtual Tour

  Blog

  PHROMPHONG (สุขุมวิท 24)

  Read More Blog