ORIGIN FAMILY MARKET ตลาดนัดออนไลน์ ช่วยลูกบ้านหารายได้เสริม

ORIGIN FAMILY MARKET

ORIGIN FAMILY MARKET ตลาดนัดออนไลน์ ช่วยลูกบ้านหารายได้เสริม

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและครัวเรือนโดยรวม และส่งผลให้ลูกบ้านและสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยในโครงการเครือออริจิ้นบางส่วน มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้

ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บริษัทมุ่งมั่นและต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ส่งผ่านความห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนในโครงการเครือออริจิ้นซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ได้มีโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงได้สร้างเครือข่ายคอมมูนิตี้ระหว่างลูกบ้าน จึงได้จัดตั้งกลุ่ม Origin Family Market”  เพื่อเปิดกว้างให้ลูกบ้านที่พักอาศัยโครงการในเครือออริจิ้น ได้มีโอกาสเข้ามาลงประกาศ ซื้อขาย โปรโมทสินค้า และบริการอันหลากหลายผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ค ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำคัญที่นิยมสำหรับยุค New Normal ด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวก สามารถโปรโมทได้ตั้งแต่สินค้าเล็กๆ ไปจนถึงการแนะนำธุรกิจส่วนตัวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ปัจจุบัน ออริจิ้น มีลูกบ้านที่เป็นสมาชิก Origin Family Club (OFC) อยู่รวมกันมากกว่า 20,000 ครอบครัว โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของลูกบ้าน อาทิ กลุ่ม LINE ของลูกบ้านโครงการต่างๆ SMS ของลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม Origin Family Market เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าการเปิดกลุ่มดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนในการขายสินค้าและบริการให้กับลูกบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ลูกบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊คแฟนเพจของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกบ้านได้รับรู้ข่าวสารกิจกรรมและสามารถเข้ามาชมกรุ๊ป เพื่อหาซื้อสินค้ากันได้อย่างเพลิดเพลินด้วย

ในอนาคต บริษัทอาจพิจารณาต่อยอดการซื้อขายสินค้าจากบนแพลทฟอร์มออนไลน์ สู่การเปิดตลาดซื้อขายสินค้าในพื้นที่ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ต่อไป

Link เข้ากลุ่ม Origin Family Market