ออริจิ้น เดินหน้าสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

ออริจิ้น เดินหน้าสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

ออริจิ้น เดินหน้าสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  เดินหน้าให้ช่วยเหลือสังคม สนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน การเข้าถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดหนักระลอกใหม่ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

เริ่มจากการช่วยเหลือในชุมชน สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมอบผ่านทางเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 125,000 บาท

นอกจากความช่วยเหลือในส่วนของชุมชนแล้ว ออริจิ้นยังร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่ง เพื่อกระจายความช่วยเหลือในวงกว้าง โดยมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ขยายห้อง ICU ความดันลบสำหรับทารกแรกเกิดติดเชื้อ โควิด-19

มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 50,000 บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  พร้อมมอบ iPad สำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

รวมไปถึง มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์โอบอุ้มกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกายและหน้ากาก N95

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละ เหน็ดเหนื่อยทำงานอย่างหนัก ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยความเข้มแข็ง และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

#ออริจิ้น #เพราะความหมายของครอบครัวคือการแบ่งปัน #เราไม่ทิ้งกัน  #saveหมอ #สู้โควิด-19

สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว จำนวน 125,000 บาท

ให้แก่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ โดยมี ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ขยายห้องICU ความดันลบสำหรับทารกแรกเกิดติดเชื้อ โควิด-19

โดยมี พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา หน่วยทารกแรกเกิด พร้อมด้วย ผศ. (พิเศษ) พญ. มิรา โครานา หัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด และ ผศ. (พิเศษ) นพ. ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช อาจารย์แพทย์หน่วยทารกแรกเกิด ร่วมรับมอบ

ออริจิ้น เดินหน้าสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

จำนวน 50,000 บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

โดยมี ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ เป็นผู้รับมอบ

มอบ  iPad ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว  โดยมี คุณพุทธชาด วงค์ดนตรี  รักษาการผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์โอบอุ้มกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกายและหน้ากาก N95 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นผู้รับมอบ