“ออริจิ้น” ร่วมส่งใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 10 แห่งทั่วประเทศ

“ออริจิ้น” ร่วมส่งใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 10 แห่งทั่วประเทศ

ออริจิ้น” ร่วมส่งใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 10 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดยคุณอารดา จรูญเอก (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานอำนวยการ และคุณสมสกุล แสงสุวรรณ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนบริษัท ร่วมบริจาคเงิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ 10 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลขอนแก่น และ โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการส่งมอบกล่องแทนความห่วงใยที่บรรจุอาหารและการ์ดเพื่อส่งกำลังใจและคำขอบคุณจากพนักงานออริจิ้นทุกคน ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งพลังใจให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่านให้ปลอดภัย และก้าวผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน