ออริจิ้น ร่วมประชุมประจำปี TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ออริจิ้น ร่วมประชุมประจำปี TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในระดับ Council และ Associate ซึ่งจัดให้มีการประชุม The 1/2020 Joint Meeting of Council and Associate of Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)

นอกจากนี้ทาง TBCSD ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินการขององค์กร TBCSD และเปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

งานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง EU Green Deal จาก Mr.Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งฟังแถลงสรุปผลงาน TBCSD ปี 2563 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2564 จากคณะกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงยังร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง กลยุทธ์ Growth Strategy ธุรกิจแบบยั่งยืนในยุค New Normal ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ