KNIGHTSBRIDGE PRIME ONNUT

X

Lay Lao

ครั้งแรกร่วมรับประทานอาหาร ณ Sky Co-CulinarySpace

laylao
laylao signature

โครงการ KnightsBridge Prime Onnut จัดงาน “KnightsBridge Prime Onnut X Lay Lao ”

เรียนเชิญลูกค้าที่สนใจโครงการเข้าร่วมรับประทานอาหารจากร้านดัง  ‘’ เล ลาว ‘’  ร้านอาหาร มิชลิน ไกด์ THAILAND 2020

เชฟชื่อดังจากร้าน ‘’เล ลาว ‘’ ยกครัวมาเสิร์ฟที่บนชั้น 38 Sky Co-CulinarySpace โครงการ KnightsBridge Prime Onnut

ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมโครงการ จำกัดสิทธิ์ 30 ที่นั่ง เท่านั้น ในวันที่  3 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 น

KNIGHTSBRIDGE PRIME ONNUT

เมนูพิเศษ จากเชฟของทาง ร้าน เล ลาว สาขาอารีย์

บรรจงรังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ๆ ผนวกกับเทคนิคการปรุงอาหารสไตล์อีสานคั่กๆ มาพร้อมเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษ สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้สนใจโครงการ

Date : 3 OCT 2020

Time : 12:00 – 13:30 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

    ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


    1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


    2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


    3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ