เอกสิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า SCB

รับ ส่วนลดทันที 100,000 บ.* พร้อมฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี*

สำหรับโครงการไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี้ และโครงการไนท์บริดจ์ สเปช รัชโยธิน เท่านั้น

เพียงแสดงบัตรเดบิท หรือ บัตรเครดิต SCB
รับทันทีส่วนลด มูลค่าสูงสุดถึง

100,000 บาท*

EXCLUSIVE REGISTER

  ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


  1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


  2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


  3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ


  รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB โดยแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อนใช้สิทธิ์ เช่น บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือเอกสารอื่น ๆ ว่าเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์
  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. 2565 – 30 พ.ค. 2565
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องจองห้องมูลค่าเริ่มต้น 4,380,000 บาทขึ้นไป กับทางโครงการไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี้ ของ บริษัท.. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ส่วนลดทันที 100,000 บ.* พร้อมฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี* (มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท) หรือ จองห้องมูลค่าเริ่มต้น 4,950,000 บาทขึ้นไป กับทางโครงการไนท์บริดจ์ สเปช รัชโยธิน ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับ ส่วนลดทันที 100,000 บ.* พร้อมฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี* (มูลค่าสูงสุด 70,000 บาท) สำหรับห้องที่สมัครสินเชื่อบ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์ และได้รับการอนุมัติพร้อมเบิกจ่ายภายใน10 วัน
  • เงื่อนไขและส่วนลดของแต่ละห้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ส่วนลดเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย การให้โปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าวข้างต้น* และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการส่งมอบสิทธิพิเศษข้างต้น หากไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อบริษัท ที่ช่องทางการติดต่อ Call Center เบอร์ 020 300 000 ได้ทุกวันในเวลา 00 – 19.00 น.

    

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777