DISCOVER

คอนโดรามคำแหงสุดหรู สไตล์อังกฤษ
ที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมความงดงาม

ไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามคำแหง บริบทใหม่ของชีวิตรามคำแหง ผสมผสานความลงตัวของชีวิตในแบบคุณกับห้องเพดานสูง 3 เมตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินท์ KnightsBridge Collage Ramkhamhaeng คอนโดมิเนียมสไตล์ Collage art ที่ผสานความ Classic และ Modern ไว้ด้วยกัน สูงกว่า สวยกว่า สบายกว่า เพดานสูง 3 เมตร

KnightsBridge Collage Ramkhamhaengเป็น Landmark แห่งใหม่ของคนรามคำแหง สะดวกกับการเดินทาง 100 ม. จาก MRT สถานีรามคำแหง 34 ซึ่งแต่เดิมหัวหมาก รามคำแหง หรือ บางกะปิ เป็นแหล่งการอยู่อาศัยที่มีคนอยู่อาศัยกันหนาแน่น แต่โครงการไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามคำแหง เป็นการยกระดับการอยู่อาศัยในย่าน รามคำแหง ให้หรูหราและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

PROMOTIONS

KNIGHTSBRIDGE COLLAGE RAMKHAMHAENG

100 M. MRT หัวหมาก*

━━━━━━━━━━━━━━

ลงทะเบียนออนไลน์

  ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


  1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


  2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


  3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ


  TESTIMONIAL

  ย่านรามคำแหง

  LOCATION RAMKHAMHAENG

  จุดเด่นทำเล “รามคำแหง” อยู่ใกล้กับจุดตัดของสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลือง และ MRT สายสีส้ม ตัดกันที่สถานี ลำสาลี รองรับการเดินทางในอนาคต เดินทางได้สะดวกสบาย

  Blog

  RAMKHAMHAENG