Hampton Phayathai

ครั้งแรก! การรวมตัวกูรูนักลงทุน

กับ HAMPTON INVESTMENT PROPERTY PROGRAM

เสาร์ ที่ 13 ส.ค. 13.00 น.

 

“ปั๊มกระแสเงินสด 20 ปี โปรแกรมลงทุนอสังหาฯใหม่ สร้างรายได้อัจฉริยะ ชนะเงินเฟ้อ”

EP.4 กับตอน “ปรับพอร์ตลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อ”
 
พบกับ

คุณเคน –จักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร จากเพจ “MONEY BUFFALO”
และ
คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์  HEADE OF INVESTMENT PROPERTY PROGRAM

 

@ HAMPTON RESIDENCE PROPERTY LOUNGE PHAYATHAI
*หมายเหตุ – เนื่องด้วยที่นั่งจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น
 

ลงทะเบียน

  ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้


  1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอขายโครงการ สินค้า และบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด และรวมถึงการเปิดเผยดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ สินค้า และบริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร


  2.วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นสถิติข้อมูล แผนการตลาดของบริษัทฯ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม


  3.เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ปรากฏภาพหน้าของข้าพเจ้า รวมถึงเสียงที่ถูกบันทึกไว้ภายในวีดีโอหรือสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเผยแพร่ หรือการนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการจัดขึ้นและจะมีการจัดขึ้นในนามของบริษัทฯ


  More Informations

  Brochure

  Hampton Residence Phayathai
  Hampton Residence Phayathai
  Hampton Residence Phayathai
  Hampton Residence Phayathai

  HAMPTON RESIDENCE PHAYATHAI

  Blog